top of page

Nou servei de fisioteràpia


Avui dilluns 5 de març entrarà en funcionament el servei de FISIOTERÀPIA del CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ,

La implantació d’aquest servei és una més de les mesures que el Club impulsa aquesta temporada, que té per objectiu aconseguir una millora formativa dels entrenadors/es i una millor atenció i seguiment al jugador/a que hagi patit o estigui patint alguna lesió o problema físic. A més, la mesura dona resposta a les peticions de molts socis/es que havien proposat aquest servei com un complement a la preparació esportiva dels equips i potenciació dels jugadors/es.

La Junta del club confia en l’eficàcia de l’atenció del fisioterapeuta, ja que té la voluntat d’ampliar el nombre de possibles pacients progressivament (esportistes o no). És per això que un cop entri en funcionament s’hi faran iverses avaluacions per comprovar-ne la idoneïtat i la conveniència. Aquest servei pretén garantir un servei gratuït per a l’usuari, sempre i quan aquest estigui aprovat pel Club, ja que podrà ser atès si així ho desitja havent de pagar per aquest servei.

El Club definirà a través de les peticions dels entrenadors de cada jugador/a mitjançant el coordinador esportiu, quins usuaris/es podran ser atesos pel nostre fisioterapeuta, per tal de garantir un bon funcionament. Per garantir que es respecti el marge horari de vint minuts d’atenció als esportistes, hi haurà un doble sistema de control: d’una banda, a càrrec dels entrenadors; i d’altra, mitjançant un control de la direcció tècnica.

Horari de funcionament: El servei funcionarà dilluns i dimecres de 19.00 a 22:00 hores a les instal·lacions esportives del club, Pavelló Municipal d’Esports Andrey Xepkin (sala de farmaciola). Els jugadors/es lesionats/des que siguin atesos, se’ls realitzarà una fitxa, per tal de pogué fer un seguiment durant la temporada, extraient les dades més importants per a una prevenció de lesions i formació per temporades següents.

bottom of page