top of page

Crònica de l'Assemblea


Crònica de l’Assemblea General Ordinària 2017-2018 El passat divendres 19 de gener es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del Club Handbol Sant Llorenç-Sant Feliu de Llobregat on es va informar dels principals esdeveniments que han tingut lloc en els darrers mesos i els objectius previstos per la present temporada. El president, Gabriel Hernández, va explicar que el canvi de dates habituals de l’Assemblea, venia motivat pel canvi d’estatuts aprovats la temporada 2016/2017, que significava passar d’un exercici fiscal anual a un exercici per temporada. De la seva intervenció inicial cal destacar la valoració força positiva de la situació del club en la vesant esportiva: l’ascens a Lliga Catalana del sènior A i l’esforç constant per incrementar la presència d’equips femenins en gairebé la majoria de categories.

Una vegada aprovada, per unanimitat, l’acta de la darrera Assemblea celebrada el 15 de juliol de 2016, va agafar la paraula Manel Carrión, tresorer del club, per desglossar amb detall la liquidació de l’exercici econòmic de la temporada 2016/2017. Però abans d’entrar-hi, Carrión explica que el Club ha fet un esforç molt gran per regularitzar la situació laboral i fiscal del Club i que se seguirà fent durant aquesta temporada. Això, ha suposat que aquest capítol hagi estat el més significatiu en l’apartat de les despeses. En l’apartat ingressos, les quotes de jugadors i jugadores i la subvenció de l’Ajuntament, són els conceptes més importants. L’exercici 2016/2017, ha tancat amb un superàvit de 737,21 euros.

En la presentació del pressupost econòmic de la temporada 2017-2018, Carrión remarca dos temes, el manteniment dels imports de les quotes de la passada temporada i la ferma voluntat de la Junta de tancar el balanç amb superàvit. La vesant més econòmica de l’Assemblea es va tancar amb una sol·licitud d’autorització de l’Assemblea per tal d’habilitar a la Junta Directiva, a aprovar un increment de quotes per la temporada 2018/2019 inferior o igual al 10% de la quota de l’abonament actual, només en el supòsit que ens trobem davant d’un desequilibri pressupostari, donat que la pròxima assemblea ordinària es farà una vegada iniciada la temporada 2018/2019 i no sabrem encara el resultat real de l’exercici 2017-2018. Tant la liquidació de l’exercici 2016/2107, com el pressupost de la temporada 2017/2018 i l’habilitació condicionada de l’increment de quotes pel 2018/2019, va ser aprovades per unanimitat de l’Assemblea. (Aquests documents estan penjats al web del Club).

L’Assemblea també va servir per agrair la tasca d’aquelles persones que fins ara eren a la Junta Directiva (Albert Ricart, vicepresident, Cristina Marcos i Pablo García) i que són baixa i per nomenar, a proposta del president, els nous membres de la junta, que van rebre el vist i plau unànime, de tots els assistents. Recordem que l’actual Junta estarà formada per Gabriel Hernández, president, Jordi Gort, Manel Carrión, tresorer, Pere Martí, secretari, i les noves incorporacions de Jordi Andreu i Carles Olona.

Seguint els temes del dia, Jordi Gort va presentar el Reglament de Règim Intern del Club i el Codi de Conducta, que inclou les normatives de la FCH a seguir pels delegats de camp i els delegats d’equip i els drets i deures dels entrenadors/ores, dels jugadors/ores i de les famílies. Tots ells es van aprovar per unanimitat. Seguidament el president va fer un repàs de la situació actual de tots els equips del Club, destacant el fort increment en els últims anys, tant d’esportistes com d’equips.

Resumint, tenim una Escola d’Handbol amb 87 esportistes i 8 equips, als que hem de sumar els 15 esportistes del col·legi Pau Vila. Els jugadors/ores federats són 187 amb 13 equips i 11 jugadors/ores a l’equip d’Spècial handbol de la Lliga Demanoenmano. Estem parlant que el Club ja ha arribat als 300 esportistes.

L’Assemblea continua amb diverses qüestions que el Club ha implementat des d’aquesta temporada amb la voluntat que signifiquin una millora per a tothom: Canvi de la roba esportiva. Es valora positivament, però cal millorar en alguns aspectes i molt clarament en la roba dels porters. Campanya “Gaudim de l’handbol”. Es valora molt positivament, però actualment està Standby, ja que l’Ajuntament té interès en què s’estengui a altres esports de la ciutat. Formulari d’inscripcions electrònic. Enguany ha estat la primera temporada en què s’ha fet, però ha estat molt desigual depenent dels equips. L’objectiu de la temporada 2018/2019 és fer el 100% de les inscripcions a través del web del Club, així com el pagament de la primera quota. Ricard, un dels pares de l’Spècial, demana que tenint en compte les circumstàncies d’aquest equip, es flexibilitzi l’obligatorietat de fer les inscripcions telemàticament. L’opinió de l’Assemblea és positiva pel que fa a la proposta del Club, però també recull el suggeriment de que caldrà ser flexible en alguns casos.

El compromís del Club és millorar la comunicació entre aquest i totes les persones que en formen part (esportistes, personal tècnic, famílies,...), a través del web del CH Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat: inscripcions, horaris, convocatòries, cròniques, imatges, etc. El Club està fent un esforç en la formació i tècnica esportiva dels porters i de les porteres de les diferents categories. A principis de temporada es va fer un Clínic per als porters de totes les categories i també comptem amb un entrenador de porters/eres, que ha estat una demanda reiterada per part de molts dels nostres equips.

S’avança que s’està tancat un acord amb Fisiovitae, perquè el Club tingui un servei de fisioterapeuta, dos dies a la setmana al Xepkin, acompanyi al sènior A en els seus partits i sigui accessible també a tots els socis i sòcies i esportistes que ho necessitin, amb un copagament tou que està per determinar.

Abans d’arribar al torn de preguntes dels assistents a l’Assemblea, el president fa una relació de tots aquells temes i reunions que no es veuen però que ocupen moltes hores de treball, tant les internes del CHSL, com les que tenen a veure amb les diferents tasques de treball i representació de la FCH, l’Associació de Clubs Catalans (ACCAT) i el Consell de l’Esport.

L’Assemblea finalitza amb una pregunta relacionada amb la utilització de resina a les pilotes i amb els pros i contres d’aquesta pràctica habitual. El president també comenta les gestions fetes per tenir gàbies per tancar les pilotes de cada equip i evitar, així, que es perdin.

Finalment, el president agraeix l’assistència a l’Assemblea de la trentena de persones que hi han assistit, encoratjant-les a seguir treballant perquè el Club sigui cada vegada més gran.

bottom of page